Naya Bazar, Loktantrik Chok, Mangal School Road, Kirtipur-10, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 1 5900480 / 9861415050
Email : homestaynepalaya@gmail.com